Υποδομή

Υποδομή του σχολείου

Τόσο το παράρτημα του Καλονερίου όσο και του Μικροκάστρου διαθέτουν υπολογιστές και διαδραστικό πίνακα για την υποστήριξη των διάφορων διδακτικών αντικειμένων, καθώς και γήπεδο στον αύλειο χώρο για την άθληση των παιδιών.