Δημοτικό Σχολείο Καλονερίου – Μικροκάστρου

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ